Adatkezelési szabályzat

Az oldalra való regisztráció folyamán az alábbi adatokat kéri kötelezően a szolgáltató a felhasználótól: név, születési dátum, nem, email cím. Nem kötelezően megadható adatok: kép, érdeklődés, környék, publikus email, weboldal, telefonszám. A cég felhasználóhoz történő hozzárendelése során az alábbi adatokat kéri kötelezően a szolgáltató a cégről: cím, számlázási cím, telefon. Nem kötelezően megadható adatok itt: leírás, elérhetőségek, kategória, jellemzők, nyitva tartás.

Az oldal használatával a felhasználó automatikusan elfogadja jelen Adatkezelési Szabályzatot, melyet a szolgáltató bármikor megváltoztathat, anélkül, hogy erről a felhasználókat külön értesítené.

Ezen adatok kezeléséhez felhasználó hozzájárul, továbbá elfogadja, hogy a többi felhasználó adatait nem teljes körűen láthatja. A felhasználó adatait a szolgáltató csak a felhasználó hozzájárulásával adhatja ki, kivéve ha arra a szolgáltatót a jogszabály kötelezi.

Az oldal használata során a szolgáltató nem kér a személyes és közérdekű adatok védelméről szóló 1992-es évi LXIII-ik törvény szerinti különleges adatokat, de az oldalon a felhasználó megadhat ilyen adatokat, ezeket szolgáltató viszont nem tudja ellenőrizni és befolyásolni így azokat a szolgáltató nem is tudja különleges adatokként kezelni. A felhasználó regisztrációjakor a felhasználó elolvassa és elfogadja az Adatkezelési Szabályzatot, melyet elektronikusan a szolgáltató rögzít is, amennyiben az Adatkezelési Szabályzat megváltozna akkor azt a felhasználó a regisztrálást követő belépéskor elfogadottnak tekinti.

A szolgáltató részéről az adatkezelés célja, hogy az oldal használata során segítsen a felhasználóknak abban, hogy cégeket, szolgáltatásokat találhassanak meg, azokról adatokat találjanak és kedvező ajánlatokat kereshessenek a saját érdeklődési céljuk szerint, valamint más felhasználókat és azok véleményét megismerhessék.

A szolgáltató jogosult az felhasználói adatok felhasználására a jogviták vagy kártérítési igények tisztázása végett, de ezen adatokat jogvita hiányában is jogosult még megőrizni akár a felhasználó törlését követő hat hónapig.

A szolgáltató az oldal működése során az internetes böngésző segítségével eltároltatja a felhasználó számítógépén a sikeres azonosítás meglétét a megadott kapcsolat alatt (session cookie), mely kijelentkezéskor érvénytelenné válik és törlésre kerül. A cookie-k letiltása esetén ez a művelet nem végrehajtható. A cookie nem alkalmas a felhasználó azonosítására, csak a számítógépet, annak böngészőjét azonosítja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa megadott elektronikus levélcímre a Szerződés hatálya alatt Szolgáltató jogosult hírlevelet küldeni, amelyben az üzemeltetési célú értesítéseken kívül jogosult reklám üzeneteket is elhelyezni. A Felhasználó az ilyen reklám üzenetek (elektronikus hirdetések) küldéséhez a Szolgáltatás nyújtása fejében hozzájárulását adja, valamint tudomásul veszi, hogy e hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása a Szerződés felmondásának minősül. Az alább felsorolt adatokat a szolgáltató anonimként kezeli a szolgáltatás működtetéséhez, statisztikák készítéséhez és harmadik féllel együttműködve történő kezeléséhez, hogy a felhasználó számára személyre szabott lényeges tartalmat és hirdetést szolgáltasson. A szolgáltató tájékoztatja a felhasználót, hogy mivel a regisztrált felhasználók és bizonyos adataik mások számára is láthatóak, kereshetőek, ezért olyan adatot ne adjon, meg amit nem szeretne megosztani más felhasználókkal. A szolgáltató anonim adatként gyűjti automatikusan: a felhasználó részéről a szolgáltatás kezdeti és befejező időpontját, a szolgáltatást használó számítógép IP címét és felhasználó ország információit, a letöltött oldalak számát és az oldalra vonatkozó adatokat, a számítógép böngészőjének típusát, valamint ha a felhasználó a google, vagy facebook oldalakról érkezett, akkor az arra vonatkozó adatokat.

A felhasználó elismeri, hogy ha külföldről veszi igénybe az oldal szolgáltatásait, akkor az ehhez szükséges adatok külföldre kerülnek továbbításra, és elismeri, hogy az általa megadott adatok külföldi felhasználók számára is láthatók. A szolgáltató külön adatfeldolgozót nem használ, és a felhasználó személyes adatait nem adja át másnak, kivéve azt az egyedi esetet, mikor a szolgáltatás eladásával a szerződés is automatikusan átruházásra kerül harmadik fél részére. A harmadik fél ez esetben is köteles a szerződés betartásával kezelni az adatokat és az Adatvédelmi Szabályzatot betartani.

A felhasználó kérheti a szolgáltatótól, hogy információt adjon az adatkezelésről, és saját maga törölheti vagy módosíthatja személyes adatait, vagy díjmentesen kérheti azt a szolgáltatótól, annak adatvédelmi felelősétől a mindenkori ügyfélszolgálati email címen. A szolgáltató a kérelem elküldését követő 30 napon belül emailben válaszol. A szolgáltató a törvény erre vonatkozó szabályait követi és megtagadhatja az információ átadását, de közli a felhasználóval annak indokát. Jelen szabályzat pontjait figyelembe véve a szolgáltató véglegesen törli a felhasználó adatait a szerződés megszűnésével, kivéve a biztonsági okokból csak a mentési rend szerint törlendő biztonsági mentéseket. A felhasználó adatait törli a szolgáltató, ha az adatkezelés jogellenes, vagy azt a bíróság, az adatvédelmi hivatal kéri; ha a felhasználó kéri vagy az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adattárolás törvényi határideje lejárt; ha az adat hiányos, téves és korrigálni törvényesen nem lehet, de törölni igen; ha a felhasználói feltételek erre okot adnak. Erről a törlésről vagy módosításról a felhasználót és az adat kezeléséről tájékoztatott érintetteket értesíteni kell, kivéve ha az nem sérti meg az érintettek érdekét. A szolgáltató a szerződés jogszerű betartása végett jogszabályi eljárás, előírás miatt előfordul, hogy nem törli, törölheti teljesen az adatokat.

A felhasználó maga is végrehajthatja a legtöbb személyes adatának módosítását vagy törlését a saját profil/beállítások menüpont alatt, viszont nem tudja törölni csak módosítani a születési dátum, nem, email cím adatokat, ezek minimálisan szükségesek a szolgáltatás működtetéséhez. A felhasználói fiók törölhető a „Fiók végleges megszüntetése” menüpont alatt, és a szolgáltató 30 nap alatt köteles a fiókot törölni jelen szabályzat pontjait követve.

Felhasználó elfogadja, hogy az általa megadott személyes és egyéb adatokat saját felelősségre tölti fel az oldalra. Bár a szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt az adatok biztonságáért, nem kezeskedik, ezért felelősséget sem vállal azért, hogy azok nem kerülnek idegen kézbe. Így az sem szavatolható, hogy ezek az adatok törlés után nem maradnak-e meg valahol az interneten, a szolgáltató hatáskörén kívüli weboldalon, vagy más felhasználónál lementve.

A szolgáltató törekszik a felhasználók törvényes viselkedését nyomon követni, de ez nem jelent mentséget a szerződés alól arra, hogy a felhasználó károkozás vagy visszaélés és egyéb nem törvényes cselekedetet hajtson végre az oldalon megszerzett adatokkal. A szolgáltatónak bármikor jogában áll külön értesítés vagy indoklás nélkül korlátozni a felhasználók tevékenységeit vagy fiókját, ha erre saját hatáskörben indokot lát.

A felhasználó beleegyezik abba, hogy tilos az oldalon: közzétenni pornográf, vagy kifejezetten szexuális jellegű anyagot / zaklatni, sértegetni, megfélemlíteni másokat / az oldalon nyilvánosságra hozni, továbbítani, eltárolni olyan adatot mely segít bűntény elkövetéséhez, vagy sérti harmadik személy jogait, vagy nemzeti és nemzetközi jogszabályokat / más személynek kiadnia magát, nem valós információt közölni az életkorával vagy harmadik személlyel való kapcsolatával kapcsolatban / olyan tevékenységet folytatni, mely túlságosan nagy megterhelést jelent a szolgáltató szoftver és hardver rendszereinek / olyan szoftvert vagy egyéb módszert használni, mely akadályozhatja a szolgáltatás rendeltetésszerű működését / a szolgáltató engedélye nélkül olyan automatikus eszközt, robot-ot vagy egyéb folyamatot használni, mely ellenőrzi vagy másolja az oldal tartalmát / az oldalon nyilvánosságra hozni, továbbítani, eltárolni olyan adatot, mely vélhetően vulgáris, káros, hamis, obszcén, fenyegető, törvénytelen, zaklató gyalázkodó, rágalmazó, gyűlöletet keltő, felbujtó, fajilag, etnikailag vagy egyéb máshogyan nem elfogadható / az oldalon nyilvánosságra hozni, továbbítani felhatalmazás nélkül reklámot, vagy olyan számítógépes vírust, kódot, programot, mely gátolhatja, kárt okozhat bármilyen szoftver vagy hardver rendszernek

A szolgáltatónak jogában áll a felhasználó tevékenységét, fiókját korlátozni, ha a felhasználó által megadott adatok nem őt azonosítják vagy hamisak, illetve kérheti a szolgáltató az adatok valódiságának bizonyítására vonatkozó kérést kezdeményezni. A felhasználó köteles a kérést követő 48 órán belül felvenni a kapcsolatot a szolgáltatóval, hogy az adatok valódiságát további 48 órán belül igazolja.

Az oldalon szerepelhetnek harmadik fél weboldalára mutató linkek, de ezen oldalak adatkezelési elveiért, szabályaiért a szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

A személyes adatainak kezelése ellen a felhasználó tiltakozással élhet, ha az adatfelhasználás közvélemény kutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy egyéb tudományi kutatás céljára van, vagy ha  a személyes adatkezelés, továbbítás a szolgáltató illetve adatfelhasználó jogérvényesítéséhez kell. Ez esetben a tiltakozást az adatvédelmi felelősnek kell továbbítani. A tiltakozást 14 napon belül kivizsgálásra kerül, melynek eredményéről a felhasználót értesíteni kell, és jogos tiltakozás esetén az adatkezelést a szolgáltató megszünteti. A felhasználó a vizsgálat eredménye ellen a bírósághoz jogorvoslatért fordulhat az eredmény közlését követő 30 napon belül.

aa
bb
aa
bb